Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 28-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động quanh mức 1,1640, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1,1720, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 1.1540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1540 và kháng cự 1.1700.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm