GBPJPY buộc phải dao động - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY buộc phải hình thành dao động tích cực tạm thời, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mức hỗ trợ 133,65, để tạm thời trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, lưu ý rằng sự ổn định của ngưỡng cản tại 136,70 và sự ổn định của đường trung bình động 55 xung quanh mức này mức này khiến chúng tôi chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực cho phép nó phá vỡ hỗ trợ và đạt được các mục tiêu tại 132,00 và 130,00.

lưu ý rằng mức tăng của giá GBPJPY trên mức 134,90 và giữ ở trên nó, để xác nhận tổng quan tiêu cực, điều này tạo cơ hội kiểm tra mức kháng cự đã đề cập trước khi ghi nhận bất kỳ mục tiêu tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,90 đến 132,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm