Giá đồng sẵn sàng tiếp tục đà giảm– Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Giá đồng giữ mức ổn định tiêu cực dưới ngưỡng cản ở mức 3.0200 cố gắng đạt thêm động lượng tiêu cực, để củng cố sự thống trị của xu hướng giảm giá dự kiến, chúng tôi kỳ vọng sẽ bắt đầu hình thành dao động tiêu cực mới để đạt được mức mục tiêu 2.8800, sau đó chờ chạm đến hỗ trợ ở mức 2.7600, để trở thành mục tiêu chính trong giao dịch giai đoạn hiện tại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0200 đến 2.8500

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá