USDCHF tiếp tục tăng - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục tăng để đạt mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9305, đại diện cho mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% trước toàn bộ mức giảm được đo lường từ 0,9783 đến 0,9009, có nghĩa là nếu vi phạm nó sẽ mở rộng sóng tăng điều chỉnh để đạt 0,9396.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, điều này khuyến khích chúng tôi đề xuất mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, có lưu ý rằng việc không đạt được mức vi phạm yêu cầu sẽ tác động lên giá phục hồi theo hướng giảm giá và kiểm tra vùng 0,9192 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9240 và kháng cự 0,9360.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng