Giá dầu Brent cố gắng củng cố tích cực - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent quay trở lại đà giảm và kiểm tra đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ, khi nó dao động quanh đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ và cố gắng củng cố phía trên nó, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi động lượng tiêu cực để đạt được các khu vực quá bán.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng tăng giá cho các phiên sắp tới, mục tiêu 43,00 theo sau là 43,84 mức là các trạm tích cực tiếp theo, lưu ý rằng phá vỡ 42,17 tiếp theo là các mức 42,00 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,84.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng