Giá dầu thô đi ngang - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh đường EMA50 sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc tại 40,58, để nhận thấy rằng giá đang di chuyển trong phạm vi biên mà các đường của nó được thể hiện bằng mức kháng cự đã đề cập và hỗ trợ 39,10, điều này khiến chúng tôi đề xuất chứng kiến ​​nhiều giao dịch đi ngang hơn cho đến khi giá quản lý để vượt qua một trong những mức này, tiếp theo là phát hiện các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng.

Lưu ý rằng việc vi phạm ngưỡng kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá tiếp tục sóng tăng và hướng tới mức được ghi nhận gần đây đạt đỉnh 41,69 là mục tiêu tích cực đầu tiên, trong khi việc phá vỡ hỗ trợ sẽ tác động lên giá để điều chỉnh giảm giá nhiều hơn và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 38,80 và mở rộng đến 38,10.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,80 và kháng cự 41,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang