Giá bạc nằm dưới ngưỡng kháng cự - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Giá bạc bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực nhẹ nhàng, gợi ý phần đầu giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày, khi giá giữ ổn định dưới 23,60, nhận được tín hiệu tiêu cực bởi stochastic và đường EMA50, chờ kiểm tra mức 22,13 ban đầu, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá lên 20,31 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong thời gian tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 23,60 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 22,00 và mức kháng cự 23,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm