Giá vàng chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động gần mức hỗ trợ quan trọng 1860,90 và giá vẫn bị mắc kẹt giữa các mức quan trọng được đại diện bởi mức hỗ trợ này và mức kháng cự 1877,00, vì giá cần phải phá vỡ một trong các mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập của chúng tôi cho đến bây giờ.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc phá vỡ mức hỗ trợ đã đề cập sẽ gây áp lực lên giá tiếp tục giảm và đạt được các mục tiêu tiêu cực mới là 1794,85, đồng thời vi phạm mức kháng cự sẽ đẩy giá cố gắng phục hồi và đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách kiểm tra mức 1901,80 sau đó là mức 1911,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1830,00 và kháng cự 1900,00 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập