Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 09-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động quanh mức 0,7000 kể từ sáng và vẫn ở dưới mức đó và miễn là giá trên 0,6870, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn hợp lệ, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng tiếp theo của chúng tôi mục tiêu chính nằm ở 0,7064.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6920 đến 0,7040

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bullish