USDJPY đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Sự gia tăng của cặp USDJPY dừng lại ở đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với việc chứng kiến ​​các tín hiệu tiêu cực thông qua stochastic, điều này thúc đẩy giá giảm và hướng tới việc kiểm tra cơ sở hỗ trợ được hình thành tại 105,20 sau khi phá vỡ nó trước đó, gặp bởi EMA50 để tăng thêm sức mạnh cho nó.

Do đó, chúng tôi đang đối mặt với sự mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 105,60 sẽ đẩy giá tiếp tục kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và chủ yếu hướng đến 106,44, trong khi việc phá vỡ hỗ trợ 105,20 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực một lần nữa, hướng tới vùng 103,65 trong ngắn hạn.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,60 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc ở các cấp độ đã đề cập ở trên