GBPUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 28-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đối mặt với hỗ trợ vững chắc ở mức 1.2705, vì nó gặp khó khăn trong việc phá vỡ nó, để giao dịch tích cực và di chuyển xung quanh ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá, nhận thấy rằng đường EMA50 tiếp tục hình thành áp lực tiêu cực hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng giảm giá dự kiến kịch bản cho giai đoạn sắp tới, mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ hỗ trợ đã đề cập để mở đường tiến về phía 1.2540 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 1.2815 sẽ ngăn đà giảm được đề xuất và đẩy giá hướng tới kiểm tra 1.3000 vùng trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2660 và mức kháng cự 1,2840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm