Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 25-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 40,54 để phục hồi theo hướng giảm và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên 39,83 và giá cần phải củng cố trên mức này để tiếp tục những nỗ lực tích cực và tiến tới phá vỡ ngưỡng kháng cự đã đề cập, sau đó xác nhận đà phục hồi hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt 41,69, nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên các mức 39,83 và 39,25 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.