Phân tích cuối ngày cho EURUSD 25-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh giảm giá trong ngày và cố gắng giữ dưới nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 1,1540 là trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng đó là quan trọng là giữ dưới 1,1720 để tiếp tục mức giảm được đề xuất.