Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 25-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch tích cực nhẹ kể từ buổi sáng, nhận thấy rằng stochastic đạt đến mức quá mua, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, nhận được sự hỗ trợ liên tục từ EMA50, chờ đợi đến mức 0,6964 là chính tiếp theo mục tiêu, nhắc nhở bạn rằng việc giữ dưới mức 0,7190 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6980 và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm