Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 25-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục giao dịch tích cực sau khi nghiêng về mức 42,17 vào sáng nay, theo cách kiểm tra mức 43,00 đại diện cho mục tiêu ban đầu của chúng tôi, giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, nhắc nhở bạn rằng việc vượt mức đã đề cập sẽ mở rộng làn sóng tăng lên đến mức 43,84 rồi đến mức 44,87, trong khi giữ trên mức 42,17 đại diện cho một điều kiện quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng