Cập nhật giữa trưa cho Silver 25-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đi ngang kể từ buổi sáng, giữ mức ổn định dưới mức 23,60, đi kèm với việc phát hành tín hiệu mua quá mức rõ ràng bằng stochastic, miễn là giá nằm dưới mức đã đề cập, vì vậy kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay , được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vượt qua 22,13 để mở ra con đường hướng tới 20,31.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 22,00 hỗ trợ và 24,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm