Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 25-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch với xu hướng tích cực rõ ràng hiện tại để kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trong hình ảnh, như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo buổi sáng của mình, giá cần phải giải quyết dưới 1,2835, giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới , khi vi phạm nó sẽ đẩy giá đạt được mức tăng thêm đạt tới 1.3000 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm xuống, trong khi các mục tiêu của làn sóng giảm giá dự kiến ​​bắt đầu ở 1.2705 và mở rộng đến 1.2540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1,2650 và mức kháng cự 1,2835.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm