Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 25-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tiêu cực ngay bây giờ để cố gắng nhấn vào hỗ trợ của kênh điều chỉnh giảm, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu trùng lặp tiêu cực ngay bây giờ, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1.1540, trong khi giữ dưới 1.1720 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1560 và Mức kháng cự 1.1740.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm