Giá khí tự nhiên đang phục hồi - Phân tích - 25-9-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên đã thành công để giữ trên mức hỗ trợ quan trọng 1.780, nhận thấy sự phục hồi trong xu hướng tăng và kỷ lục mức 2.310, nhấn vào mức điều chỉnh Fibonacci 23,6%, ngoài ra, cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 80 sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới để quản lý để phá vỡ rào cản hiện tại và mở ra con đường ghi lại các mục tiêu bổ sung có thể mở rộng đến 2.450 và 2.770.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.050 đến 2.450

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng