EURJPY chậm - Phân tích - 25-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục hình thành các giao dịch chậm mặc dù nó ổn định dưới ngưỡng 123,40, cho thấy sự thiếu động lượng tiêu cực gây ra bởi sự mâu thuẫn giữa các chỉ báo chính cho đến thời điểm này.

Những yếu tố này cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực để quản lý để bắt đầu đổi mới các nỗ lực tiêu cực có thể nhắm mục tiêu mức 122,30 và 120,85.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 123,40 và 122,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm