GBPJPY đang chờ phá vỡ - Phân tích - 25-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY không thể cung cấp mức đóng cửa âm dưới mức 133,65, để tiếp tục tạo thành một chướng ngại vật chống lại những nỗ lực tiêu cực được đề xuất trước đó, trong khi sự phục hồi tích cực hiện tại được coi là sự điều chỉnh tạm thời cho đến khi thu thập được động lượng tiêu cực, để xoay xở giảm xuống 132,00 trực tiếp, điều này hình thành mục tiêu tiếp theo của xu hướng giảm giá.

Mặt khác, cố gắng tăng trên 134,90 và giữ ở trên nó sẽ xác nhận việc trì hoãn tổng quan tiêu cực và cho phép giá để kiểm tra mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở 136,70 trước khi đạt đến bất kỳ trạm tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,90 đến 132,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm