Bạch kim vẫn giảm - Phân tích - 25-9-2020


Economy analysis


Mặc dù giá Bạch kim hình thành mức phục hồi tích cực gần đây, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến đường giảm giá do sự hợp nhất của nó dưới ngưỡng 915,00, đồng thời, stochastic tiếp tục cung cấp động lượng tiêu cực bằng cách giảm xuống dưới mức 50, để hỗ trợ cung cấp mức tiêu cực bổ sung cần thiết xung lượng đạt mức kỷ lục 782,00 theo sau là 740,00 mục tiêu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 815,00

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm