Giá đồng lặp lại mức đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 25-9-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại mức đóng cửa tiêu cực dưới ngưỡng kháng cự 3.0100, để tạo thành rào cản vững chắc chống lại nỗ lực lấy lại xu hướng tăng giá và tăng khả năng giảm xuống mức 2.8800, sau đó là mức 2.7600.

Lưu ý rằng dao động ngẫu nhiên liên tục gần mức 20 sẽ làm tăng cơ hội thu thập động lượng tiêu cực ngay bây giờ, chờ đợi để bắt đầu ghi lại các mục tiêu tiêu cực được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 3,0000 đến 2,8800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm