USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn để dần dần tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9305, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức đã đề cập sẽ kéo dài sóng tăng đạt mức 0,9396 như một trạm tiếp theo.

Giữ trên 0,9192 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ ngăn chặn đà điều chỉnh tăng giá hiện tại và nhấn vào giá để tiếp tục xu hướng giảm chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,9200 và mức kháng cự 0,9340.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá