AUDUSD giảm dần - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã tiếp cận ngưỡng cản 0,7000 vào ngày hôm qua, cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ hiện tại, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, làm mất đi động lượng tích cực rõ ràng, đang chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà chính tiếp theo của nó mục tiêu nằm ở mức 0,6964.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,7190 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6980 và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm