Giá dầu Brent xuyên thủng ngưỡng kháng cự đầu tiên - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent không thể giữ được lâu dưới 42,17, để phá vỡ nó và hướng tới mức tăng dự kiến ​​hơn trong các phiên sắp tới, trên đường kiểm tra mức 43,00 ban đầu, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên 43,84, tiếp theo là 44,87 mức là mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 42,17 và giữ bên dưới nó sẽ ép giá giảm một lần nữa và hướng về mức 41,14 lúc đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng