Giá dầu thô đang phục hồi - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực rõ ràng kể từ ngày hôm qua sau khi vi phạm 39,83, bắt đầu từ hôm nay với mức tăng nhiều hơn để bắt đầu nỗ lực phá vỡ 40,54, điều này cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng chính, trên đường hướng tới đỉnh được ghi nhận gần đây ở mức 41,69 như một trạm tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, có tính đến việc không vi phạm 40,54 sẽ đưa giá dưới áp lực tiêu cực sẽ tăng lên, chủ yếu hướng tới kiểm tra các khu vực 39,25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng