Giá bạc đạt được mức tăng trong ngày - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng sau khi phá vỡ mức 22,13, để tiếp cận mức kháng cự quan trọng 23,60, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực và đạt đến vùng quá mua, nhận thấy rằng chỉ số tiếp cận cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực, chờ đợi để thúc đẩy giá để tiếp tục các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng giảm ngày hôm nay và các mục tiêu bắt đầu ở mức 22,13 và mở rộng đến 20,31 sau khi phá vỡ mức trước đó , lưu ý rằng việc vi phạm 23,60 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được nhiều mức tăng hơn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 22,00 hỗ trợ và 24,00 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm