Giá vàng nỗ lực phục hồi - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Giá vàng kết thúc ngày hôm qua trên mức 1860,90 sau khi tăng rõ ràng mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, để cho thấy nỗ lực ngăn chặn áp lực tiêu cực chi phối các giao dịch gần đây, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng stochastic cung cấp tín hiệu tiêu cực ngay bây giờ, bên cạnh đó EMA50 tác động tiêu cực lên giá di chuyển bên trong kênh tăng giá nhỏ có thể hình thành mô hình cờ giảm.

Do đó, mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi hiểu rõ hơn tín hiệu cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1877,00 sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn và kiểm tra 1901,80, tiếp theo là khu vực 1911,00 chủ yếu, trong khi việc phá vỡ hỗ trợ 1860,90 sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1794,85.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1840,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập