USDCAD bắt đầu điều chỉnh giảm - Phân tích - 25-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD bật lên theo hướng giảm giá sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để giải quyết dưới mức 1.3362, điều này cho thấy giá đang trên đường bắt đầu điều chỉnh giảm với mục tiêu kiểm tra đường hỗ trợ của kênh đã đề cập đạt 1.3220 .

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3362 và giữ trên nó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.3450.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3270 và kháng cự 1.3400.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm