Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 24-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với sự tích cực mạnh mẽ hướng tới mức 40,54 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá để đạt được nhiều mức tăng hơn và lấy lại xu hướng tăng trong ngắn hạn.