Phân tích cuối ngày cho Vàng 24-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng lên để phá vỡ mức 1860,90 và hướng tới mức tăng tiềm năng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc đóng thanh nến hàng ngày trên mức đã đề cập sẽ đẩy giá kiểm tra vùng 1901,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.