Phân tích cuối ngày cho EURUSD 24-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tích cực ngay bây giờ sau khi dựa vào đường hỗ trợ của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và nó có thể hướng tới kiểm tra mức 1.1720 trước khi quay đầu giảm trở lại.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 1,1720, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 1,1540.