Google ổn định trong vùng tiêu cực - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Google đã giảm trong các mức trong ngày, ổn định dưới ngưỡng kháng cự 1.456, tương ứng với tỷ lệ 38,2% của mức thoái lui Fibonacci cho một làn sóng tăng dần trong ngắn hạn (từ 1012 đến 1732), với áp lực tiêu cực từ 50 ngày SMA, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo ở mức 1372, chiếm tỷ lệ 50% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm