Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 24-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy nhiều xu hướng giảm hơn để hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi khi chạm mức 0,6964 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, chỉ ra rằng đường EMA50 hỗ trợ cho sự sụt giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 0,7190 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,6970 đến 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm