Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 24-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra đường EMA50 và bật lên một cách giảm giá từ đó, nhận thấy rằng ngẫu nhiên bắt đầu chồng chéo tiêu cực ngay bây giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá cung cấp các giao dịch tiêu cực hơn trong phần còn lại của ngày, vì các mục tiêu dự kiến ​​bắt đầu ở 41,14 và mở rộng đến 40,00 theo sau là 39,46, để giữ kỳ vọng về xu hướng giảm của chúng tôi trừ khi phá vỡ mức 42,17, tiếp theo là 43,00 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm