Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 24-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp cận kiểm tra 39,80, tạo thành ngưỡng kháng cự trong ngày so với giá và bắt đầu bật lên theo xu hướng giảm giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực được cung cấp bởi stochastic, chờ đến mức 38,67 sau đó là 37,96 mức như các đài chính tiếp theo, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới mức 40,54.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,00 và mức kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm