Cập nhật giữa trưa cho Vàng 24-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ ổn định dưới mức 1860,90, để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay, chờ đợi để có động cơ tiêu cực đẩy giá về phía mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là mở rộng đến 1794,85, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục xu hướng giảm yêu cầu giữ ở dưới 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1830,00 và kháng cự 1880,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá