Cập nhật giữa trưa cho GBPUSD 24-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy nhiều nỗ lực hơn để phá vỡ mức 1.2705 nhưng nó tìm thấy hỗ trợ vững chắc ở đó, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực mà chúng tôi đang chờ đợi để thúc đẩy giá đạt được mức phá vỡ cần thiết, sau đó tăng về phía mục tiêu tiêu cực đạt được 1.2540.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.2855 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2620 và kháng cự 1.2800.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm