Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 24-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động tại đường hỗ trợ của kênh điều chỉnh giảm giá và miễn là giá dưới 1.1720, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, chờ âm Động lực hỗ trợ đẩy giá để đạt được mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 1.1540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1580 và kháng cự 1.1720.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm