EURJPY đang chờ đợi động lượng tiêu cực– Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY buộc phải hình thành dao động đi ngang tạm thời bởi sự ổn định của nó gần mức 122,85, do sự cần thiết của nó đối với động lượng tiêu cực trong giao dịch ngày hôm qua, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của rào cản ban đầu ở mức 123,40 là quan trọng để xác nhận hạn chế giao dịch trong xu hướng giảm giá, để dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được trạm tiêu cực chính bắt đầu ở mức 122,30 và 120,85.

nỗ lực ngẫu nhiên để đạt đến mức dưới 50 sẽ tăng cơ hội thu thập tiêu cực xung lượng, để củng cố đề xuất giảm giá và bắt đầu đạt được các mục tiêu đã đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 123,40 và 122,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm