Bạch kim đang giảm giá - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục hình thành giao dịch tiêu cực mới, bị ảnh hưởng bởi sự ổn định tiêu cực của nó dưới đường trung bình động 55, làm tăng áp lực tiêu cực lên giao dịch hiện tại, để ý thấy sự ổn định của nó gần mức 830.00.

suy giảm ngẫu nhiên dưới mức 50 và cung cấp thêm động lượng tiêu cực khiến chúng tôi kỳ vọng hình thành giao dịch giảm giá mới để đạt được mức mục tiêu 815,00 và vượt qua nó có thể dẫn đến 740,00.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 815,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm