USDCHF tiếp tục tăng - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục các giao dịch tích cực của nó để di chuyển khỏi mức 0,9192, củng cố kỳ vọng duy trì xu hướng tăng điều chỉnh, nhắm mục tiêu mức 0,9305 như một trạm tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, củng cố cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,9192 để tiếp tục mức tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9170 và kháng cự 0,9300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng