AUDUSD vượt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công khi vượt qua mục tiêu được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7100 để mở ra con đường mở rộng làn sóng giảm giá trong ngày và con đường hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 0,6964.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc tiếp tục giảm dự kiến ​​cần phải giữ dưới 0,7190.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6970 và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm