Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy sự gia tăng nhiều hơn để di chuyển khỏi rào cản 1.2600, để hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.2777, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ cho mức tăng được đề xuất sóng, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1,2515 và giữ mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1,2515 và mức kháng cự 1,2720.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish