Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 01-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cố gắng vi phạm sự phục hồi của tam giác đối xứng xuất hiện trên biểu đồ, chờ xác nhận vi phạm 0,6915 để giảm bớt nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu tích cực dự kiến ​​của chúng tôi tại 0,7064.

< p> Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới do sự ổn định giá trên 0,6840, lưu ý rằng việc di chuyển trên EMA50 hỗ trợ tổng quan tích cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6840 hỗ trợ và 0,7000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish