Giá dầu Brent tiếp tục giảm - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng trong ngày hôm qua khi vượt qua mức 42,17 và chạm ngưỡng 43,00, nhưng nó đã bật xuống mạnh mẽ để giải quyết dưới mức đầu tiên, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có giá trị trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức 41,14 và hướng tới mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 40,00 và mở rộng đến 39,46.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới với điều kiện là ổn định giá dưới 42,17 và quan trọng nhất là dưới 43,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm