Giá dầu thô giữ mức ổn định âm - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bật xuống mạnh sau khi kiểm tra 40,36, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới và giá cần phải phá vỡ mức 39,25 để xác nhận mở đường hướng tới 38,67 theo sau là 37,96 mức đại diện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 40,54.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm