Giá vàng nỗ lực vượt mục tiêu - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1860,90 và cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ cơ hội mở rộng sóng giảm trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng trạm âm tiếp theo đạt mức 1794,85.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc củng cố mức 1860,90 so với các nỗ lực tiêu cực sẽ đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày mà mục tiêu đạt được ban đầu là đạt mức 1901,80 trước khi xác định rõ điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1830,00 và kháng cự 1880,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm