USDCAD vượt mục tiêu - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã quản lý để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1,3362 và phá vỡ nó để đóng nến hàng ngày phía trên nó, hỗ trợ kỳ vọng kéo dài sóng giảm trong ngày và ngắn hạn, trên đường hướng tới 1,3450. thể hiện mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3362 và giữ dưới mức đó sẽ nhấn về việc giá sẽ giảm về khu vực 1.3200 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3320 và kháng cự 1.3470.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng